Helse, Miljø og Sikkerhet

Vårt mål er 0. skade på mennesker, miljø og utstyr.

Bodø Liftutleie AS skal være en foregangsbedrift innen helse, miljø og sikkerhet. Utstyret vi tilbyr gjør arbeidsdagen din enklere, sikrere og raskere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår maskinpark for å kunne tilby deg og din bedrift de beste verktøyene på markedet.

Helse
Vi jobber aktivt med å forbedre og utvikle vårt utstyr for å kunne gi våre ansatte og leietakere de mest skånsomme og tilpassede arbeidsredskapene på markedet.

Miljø
Vi er miljøbevisste på valg av maskiner og utstyr til vår utleiepark, i hovedsak gjelder dette å holde en så moderne og miljøvennlig maskinpark som mulig. Vi har også informasjon på våre sider om bruk av utstyret for å spare miljøet.

Sikkerhet

Vi tar sikkerhet på alvor, derfor har vi utviklet vårt egen kontrollsystem som gjennomfører på maskiner og utstyr ved inn/utlevering. Vi har også kontrakt med ekstern samarbeidspartner som påser at vårt kontrollsystem er optimalt. Alle maskinene godkjennes årlig av vår eksterne partner.

Kvalitet

Vi lever av å tilby kvalitet

Vi i Bodø Liftutleie AS vet at hvis ikke vi tilbyr den kvaliteten du forventer av oss kan vi ikke bygge videre. Derfor er vi enormt opptatt av akkurat dette, kvaliteten vi leverer går igjennom flere ledd.

Utleveringen
Ved vårt første møte, enten du jobber i en stor bedrift eller er en privatperson får du samme opplæring og oppfølging i utleveringsfasen. Vi tilbyr opplæring på utstyret både når du henter det hos oss, eller når vi leverer det hos deg.

Oppfølgingsfasen
Vi er aldri langt unna, Bodø Liftutleie AS har kontinuerlig døgnbemanning. Dette gjør at du kan kontakte oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi er også ute og følger opp utstyret vårt, både når det gjelder kontroll og for å høre hvordan ditt prosjekt går.

Innlevering
Når utstyret kommer inn til oss, enten om du leverer det selv eller om vi transporterer det tilbake blir det utført en sluttkontroll. Her går vi igjennom hele maskinen før neste utleie. Dette sikrer deg og oss at det ikke er noe feil, mangler og lignende på maskinene.

O. Skade på mennesker, miljø og utstyr.